Pravidlá ligy

1. Hracia plocha a hrací čas

 • Hracia plocha je 40 m x 20 m, bránky sú v rozmeroch 4 m x 2 m
 • Dĺžka zápasu je 2 x 20 minút, prestávka 5 minút.
 • Vypršanie 20 minút neznamená ukončenie zápasu. Rozhodca môže ponechať mužstvo kopať priamy kop, roh a aut.
 • Každé družstvo si môže v každom polčase zobrať jeden oddychový čas. Družstvo, ktoré si nevyberie oddychový čas v prvom polčase, v druhom si môže vybrať iba jeden oddychový čas. Dĺžka oddychového času je 30 sekúnd. Kapitán družstva v prerušenej hre oznámi rozhodcovi že si berie oddychový čas. Rozhodca dá pokyn časomeračom na zastavenie času. Počas oddychového času všetci hráči sú v priestoroch svojich striedačiek až do pokynu rozhodcu. Podobne je to i v polčasovej prestávke. Počas oddychového času hráči nemôžu striedať.
 • Pred začatím stretnutia sa mincou žrebuje o stranu hracej plochy a o výkop. Družstvo,ktoré žreb vyhralo, má možnosť voľby strany alebo výkopu. V druhom polčase si družstvá vymenia strany a hrajú na opačné bránky.
 • Gól je možné dosiahnuť aj priamo z výkopu.
 • Rozhodca môže predĺžiť zápas maximálne o jednu minútu z dôvodu odkopnutia lopty alebo zraneniu hráča.
 • Koniec zápasu rozhodca ohlási píšťalkou.
 • čakacia lehota na mužstvo je 10 minút (v prípade súhlasu súpera aj viac)
 • Mužstvo, ktoré po 10 min. nenastúpi na zápas, prehráva kontumačne 5:0 a odpočítava sa mu jeden bod.
 • V prípade, že obidve mužstvá nenastúpia obidvom sa odpočítava jeden bod.
 • V poli nastúpia 4 hráči + 1 brankár, 3+1 je minimálny počet pre začiatok a hru v stretnutí. Ak nie je dostatočný počet hráčov, zápas sa kontumuje v prospech súpera 5:0. Minimálny počet hráčov, ktorí môžu dohrať stretnutie je 3 + 1, t.j. po vylúčení, alebo po odstúpení hráča po zranení. Ako náhle je počet hráčov nižší, zápas sa končí, a je kontumovaný v prospech súpera 5:0. V prípade, že gólový rozdiel bol vyšší v prospech družstva, ktorému po kontumácií pripadá výhra, ostáva v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku.
 • čas na rozohranie autového, rohového, voľného kopu a kopu od brány je 5 sekúnd. Kop z autu sa výlučne vykonáva kopnutím nohou z čiary vyznačujúcej autovú čiaru / lopta musí stáť na autovej čiare / a protihráč musí stáť od miesta rozohrania min. 5 m, Pri ostatných kopoch protihráč musí stáť vzdialený od miesta rozohrania min.5 m

 

 

 • Každé mužstvo vstupuje do súťaže so svojím charakteristickým názvom. Vzhľadom k požiadavkám sponzorov je možné názov zmeniť. Na súpiske môže byť maximálne 15 hráčov. Hráči napísaní na súpiske musia byť uvedení celým menom spolu s dátumom narodenia.
 • Každý zúčastnený hráč ligy nastupuje na zápasy na vlastnú zodpovednosť. Minimálna veková hranica hráča ktorý štartuje v FMS je 16 rokov. Všetci neplnoletí hráči musia odovzdať čestné prehlásenie podpísané so súhlasom zákonného zástupcu. Nastúpiť môžu aj hráči, ktorí dovŕšia vekovú hranicu 16 rokov v priebehu začatého ročníka FMS. Za dodržanie správneho vypísania dátumu narodenia hráčov a odovzdania čestného prehlásenia pre hráčov mladších ako 18 rokov je zodpovedný vedúci mužstva.
 • Každé mužstvo môže na súpiske hráčov vykonať jednu zmeny po jesennej časti. Prestúpiť z jedného mužstva do druhého sa môže uskutočniť po jesennej časti ligy. Do jedného mužstva môže počas ligového ročníka prestúpiť len jeden hráč. Termín určuje vedenie FMS. O prestup žiada samotný hráč, ktorý zaplatí správny poplatok.
 • Pred každým zápasom kapitáni sú povinní napísať súpisku hráčov, ktorí nastupujú na zápas a je možné ju doplniť v polčase zápasu.
 • Rozhodca môže kontrolovať legitimitu hráčov a pri zistení, že hráč ktorý nastupuje nie je na súpiske daný hráč nebude pripustený k hre, v prípade, že hráč ktorý nie je na súpiske nastúpi na zápas mužstvo bude potrestané kontumáciou zápasu a pokutou, ktorú určí komisia ligy.
 • Protest na mužstvo, ktoré poruší pravidlá súpisky môže podať kapitán poškodeného mužstva, rozhodca a každý člen komisie.
  • Dovolené je hrať len v tarfách a halovkách.
  • Obuv skontroluje rozhodca pred začiatkom zápasu.
  • Všetci hráči družstva musia mať jednotné dresy. Výnimkou je brankár, ktorý môže mať odlišný dres. Dresy musia byť očíslované od 0 po 99. V jednom družstve nesmú hrať dvaja hráči s rovnakým číslom. Každý hráč musí hrať celú sezónu s prideleným čislom.
  • Hráči nesmú mať na sebe predmety ktoré by ohrozili bezpečnosť ostatných hráčov (náušnice, prstene, piercing) Chrániče holení nie sú povinné
 • striedanie brankárov počas zápasu je voľné a to v prerušení hry. Výmena musí prebehnúť čo najkratšom čase. Novému brankárovi sa nepovoľuje žiadne rozcvičenie. Brankára môže počas hry nahradiť hráč, v prípade ak sa brankár zranil a nie je prítomný náhradný brankár. Tento hráč musí byť farebne odlíšený. Nie je už potom povolené striedať tohto hráča, iba v prípade zranenia. Rozhodca zapíše túto výmenu do zápisu
 • Brankár môže chytať loptu do rúk v pokutovom území. Hráč, ktorý napáda a nedovolene akokoľvek atakuje brankára v pokutovom území je porušením pravidla a trestá sa PVK. (brankár v pokutovom území je nedotknuteľná osoba). Vrazenie do brankára v jeho vlastnom bránkovom území v čase, keď loptu vyráža alebo chytá, prípadne v čase, keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti, je porušením pravidla. Mimo vlastného pokutového územia sa brankár pokladá za hráča z poľa. Súper vtedy môže do neho vrážať dovoleným spôsobom. Brankár zahajuje hru položením lopty v pokutovom území a rozohraním nohou ak lopta prejde za bránkovú čiaru (mantinel a ochrannú sieť). Lopta odrazená od ochrannej siete do ihriska je v hre.
 • Brankár po chytení lopty zakladá útok vyhodením, kopom zo zeme do priestoru hracej plochy, nesmie ju dlhšie držať ako 5 sekúnd. Ak brankár toto pravidlo nedodrží, rozhodca odpíska NVK a súper zahráva tento kop z čiary pokutového územia.
 • ak brankár vyhodí loptu rukou smerom na súperovu bránku a dosiahne gól bez toho, aby sa dotkol niektorí z hráčov na ihrisku, alebo brankár súpera, gól neplatí a rozhodca nariadi PVK proti previnenému mužstvu z miesta pokutového územia súperovho mužstva. Ak sa lopta dotkne niekoho z hráčov alebo súperovho brankára, rozhodca gól uzná. Brankár nesmie chytiť loptu do rúk od vlastného spoluhráča (malá domov).
 • Súťaž sa hrá podľa platných pravidiel futbalu s nasledovnými zmenami:

  • neplatí postavenie mimo hry
  • nemôže sa zahrať malá domov brankárovi
  • pokutový kop sa kope 9 m od bránkovej čiary
  • v zápasoch je zakázané hrať v kopačkách
  • aut sa kope z čiary a gól platí len vtedy, ak bola lopta tečovaná
  • po kope brankára, či hráča z celého ihriska, gól platí aj bez tečovania druhým hráčom
  • po vyhodení lopty brankárom z ruky bez tečovania niektorým hráčom gól neplatí, kope sa od bránky súpera
  • v každom zápase je možné striedať počas hry, tak, že hráč oznámi striedaní zdvihnutím ruky. Strieda sa pri striedačkách na vlastnej polovici.
  • keď mužstvo urobí 6 akumulovaných faulov hráči súpera kopú pokutový kop z 9metrov. Následne sa akumulované fauly anulujú.
  • Ak sa mužstvo, ktoré má na svojom konte 5 faulov dopustí faulu v pokutovom území , z ktorého rezultuje pokutový kop, počet faulov sa nevynuluje (ostáva 5), ďalší pokutový kop sa zahráva po dosiahnutí 6-teho faulu
  • vylúčený hráč musí opustiť hraciu plochu i lavičku náhradníkov. Mužstvo je potrestané 2 min. trestom. Oslabené družstvo môže doplniť hráča na plný počet po uplynutí 2 minút od vylúčenia hráča, alebo po inkasovaní

   

   

  Akumulované fauly sú všetky priestupky, ktoré sú potrestané priamym voľným kopom. Družstvo, ktoré sa dopustí šiestich akumulovaných faulov je potrestané trestným kopom z vyznačeného bodu deviatich metrov od bránky. Následne sa akumulované fauly anulujú.

  • Trestný kop z 9 m bodu sa musí kopať priamo na bránku nie je možné ho prihrávať a hráči musia stáť 5m od lopty pomyslenou čiarou prechádzajúcou cez miesto kopu, rovnobežne s bránkovou čiarou a mimo pokutového územia. V prípade faulu rozhodcovia môžu umožniť pokračovať v hre ponechaním výhody v tom prípade, že sa družstvo ešte nedopustilo piatich akumulovaných faulov. Ak rozhodca ponechá výhodu, musí ju signalizovať a akumulovaný faul zaznamená hneď po prerušení hry. Počas ponechania výhody sa môže stať, že sa mužstvo dopustí aj viacerých faulov v tom prípade sa pripočítajú všetky fauly, ktorých sa mužstvo dopustilo.
  • Akumulovaný faul a následný priamy voľný kop sa nariadi proti družstvu súpera vtedy, keď sa hráč dopustí ktoréhokoľvek z nasledujúcich priestupkov tak, že to bude rozhodca považovať za nedbanlivosť, alebo úmyselný priestupok alebo použitie neprimeranej sily, ak:
   • kopne súpera
   • nastaví súperovi nohu, alebo nohou spôsobí (alebo sa pokúsi spôsobiť) pád súpera, alebo sa zohne pred alebo za súperom (tzv. stolička pred alebo za súperom)
   • vráža do súpera nebezpečným spôsobom, dokonca aj ramenom
   • udrie alebo sa pokúsi udrieť protihráča
   • sotí do súpera
   • drží súpera
   • opľuje súpera
   • ide do sklzu v snahe zmocniť sa lopty keď s ňou hrá súper (netýka sa brankára v jeho bránkovom území). Sklz je dovolený len v prípade, že hráč chce zachytiť loptu, v okolí ktorej sa nenachádza žiadny hráč súperovho družstva
   • úmyselne zahrá loptu rukou, okrem brankára v jeho pokutovom území.


  Kumulované fauly sú všetky priestupky, ktoré sú potrestané nepriamym voľným kopom a nebudú zarátavané medzi akumulované fauly. Medzi kumulované fauly sa zaraďujú nasledovné priestupky, ak:

  • porušenie pravidla malá domov
  • hráč hrá nebezpečným spôsobom (vysoká noha)
  • hráč bráni brankárovi v rozohrávke
  • neúmyselná ruka
  • nesprávne striedanie
  • Hrá spôsobom, ktorý je podľa rozhodcu nebezpečný, napríklad sa pokúša kopnúť do lopty, keď túto drží brankár
  • úmyselne bráni súperovi v hre, to je pobieha medzi súperom a loptou alebo nastavením tela prekáža súperovi, pričom sám hrať s loptou nechce
  • Vráža do brankára, s výnimkou, keď brankár opustí vlastné bránkové územie
  • Podľa názoru rozhodcu taktizuje spôsobom smerujúcim výhradne k zdržovaniu hry a tak ťahá čas, aby jeho mužstvo získalo nešportovú výhodu.
  • Hráč nesmie hrať s loptou, keď sa dotýka zeme zadnou časťou tela alebo rukou poprípade rukami.

   

  Po každom dotyku brankára s loptou platí toto pravidlo opäť. Náhodne odrazená alebo nastrelená lopta od vlastného hráča brankárovi sa nepovažuje malá domov

  • Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, z miesta kde lopta prešla bránkové územie, ak sa brankár dotkne lopty mimo bránkového územia, nepriamy voľný kop sa kope z miesta priestupku.

   Na striedačkách je povolené sedieť len hráčom, ktorí sú nominovaní na zápas a nachádzajú sa na súpiske a vedúcemu mužstva.

  • Rozhodca, môže prerušiť zápas, pokiaľ zo striedačky neodídu neoprávnené osoby.
  • Hráči, ktorí sedia na striedačkách môžu byť potrestaní tak isto ako hráči na ihrisku, podľa závažnosti priestupku.
  • V prípade, že hráči mužstva, ktorý sedia na striedačke vstúpia na ihrisko za účelom nešportového riešenia situácie, rozhodca preruší zápas pokým hráči neopustia hraciu plocha neprestanú s nešportovým správaním. Hráčom, ktorý sa dopustia takéhoto priestupku bude udelená žltá karta.

  Mužstvo, ktoré v priebehu ligového ročníka odstúpi zo súťaže, v FMS už nebude môcť nastúpiť nikdy pod názvom, pod ktorým hralo daný ročník

   

  1. Rozhodca ukáže ŽLTÚ KARTU za:

  a/ úmyselné hranie rukou
  b/ úmyselné odkopnutie lopty po prerušení hry
  c/ podľa vlastného posúdenia pri faule
  d/ za nešportové správanie (neúcta, zosmiešňovanie súpera, nadávky)
  e/ nedodržanie pravidiel striedania hráčov
  f/ ak hráč sústavne porušuje pravidlá
  g/ slovami alebo jednaním prejavuje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu


  2. Rozhodca ukáže ČERVENÚ KARTU za:
  a/ hrubý úmyselný faul alebo faul zozadu
  b/ urážku, nadávku, opľutie rozhodcu alebo inzultáciu rozhodcu (inzultácia - akýkoľvek fyzický kontakt voči rozhodcovi, zahrňujeme sem aj vytrhnutie alebo vyrazenie pomôcok rozhodcu)
  c/ inzultáciu protihráča (fyzické napadnutie protihráča)
  d/ hrubé nešportové správanie (opľutie, nadávanie súperovi)
  e/ úmyselné hranie rukou v prípade, že lopta smeruje do bránky alebo vo vyloženej gólovej šanci
  f) úmyselný faul brankára mimo bránkoviska na hráča, ktorý je vo vyložene gólovej šanci


  3. Ak hráč dostane »K je vylúčený do konca zápasu. Mužstvo hrá oslabené 2 minúty. Hráč, ktorý bol vylúčený, nemôže opäť nastúpiť do hry. Náhradný hráč môže nastúpiť na hraciu plochu na pokyn rozhodcu po vypršaní dvoch minút. Pokiaľ bol dosiahnutý (inkasovaný) gól pred vypršaním dvojminútového trestu, mužstvo sa môže doplniť do plného stavu.

  4. Ak hráč obdrží druhú ŽK dostáva automaticky »K s tým, že prvá ŽK sa mu ráta do limitu dvoch ŽK.

  5. ŽK resp. »K môže byť udelená aj hráčovi, ktorý je práve na striedačke. Hráč bude znášať rovnaký postih ako by bol na ihrisku. Výnimkou je, že pri udelení »K nie je mužstvo oslabené o hráča na ihrisku.

  6. Ak hráč dostane »K má automaticky zastavenú činnosť na nasledujúci zápas do rozhodnutia komisie FMS.

  7. Ak sa hráč dopustil priestupku, (Zakázaná hra a nešportové konanie), po ktorom by mal nasledovať priamy alebo nepriamy voľný kop, môže rozhodca na základe vlastného posúdenia situácie poskytnúť súperovi tzv. výhodu. Po skončení akcie, keď sa lopta dostane mimo hru, môže rozhodca potrestať hráča, ktorý sa dopustil priestupku pred výhodou.

  Výhoda sa posudzuje nasledovne:

  • ak hráč vo výhode svoju akciu dokončí (vystrelí na bránku) už nesmie byť mužstvu poskytnutý priamy alebo nepriamy kop.
  • ak hráč nezakončí akciu vyplývajúcu z výhody, alebo sa situácia stane nevýhodnou, potom bude nariadený priamy alebo nepriamy kop podľa závažnosti priestupku.
  • posúdenie výhody je len v právomoci rozhodcu.

   

  • Pri mantineloch sa hrá ohľaduplne, hráči ktorí sa ocitnú v súbojoch pri mantineloch nie je dovolené držať sa obomi rukami.
  • Hráči v herných súbojoch pri mantineloch sa môžu dotýkať, pridržiavať iba jednou rukou.
  • Dotykom a pridržiavaním sa myslí keď sa hráč tiesnený súperom chráni dotykom iba jednej ruky o mantinel, alebo sa krátko pridrží. Hráč toho družstva, ktorého sa bude držať oboma rukami stratí výhodu hrať ďalej.
  • Rozhodca hru preruší a nariadi kop proti previnenému družstvu.
  • Rozhodca preruší hru ak uzná súboj pri mantinely ako nebezpečnú hru, pri ktorej by mohlo prísť k zraneniu hráčov. Je zakázané z akéhokoľvek dôvodu preskakovať mantinel. Rozhodca za tento priestupok udelí Ž.K.

  Spôsob vykonania / postup : lopta sa umiestni presne v rohu ihriska. hráči súpera (brániaceho sa družstva) smú byť najmenej 3 metre od lopty až do zahrania. Pri porušení musí rozhodca znova nariadiť kop z rohu a hráča vylúčiť na 2 minúty

  1. Pokutový kop sa zahráva zo značky pokutového kopu.

  2. Pri pokutovom kope musia byť všetci hráči na hracej ploche (s výnimkou hráča, ktorý jednoznačne pokutový kop zrealizuje a brankára súperovho mužstva) a musia byť mimo bránkového územia vo vzdialenosti najmenej 3 m od značky pokutového kopu.

  3. Hráč realizujúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie ňou hrať druhý krát pokiaľ sa lopty nedotkne alebo ňou nezahrá iný hráč.

  4. Lopta je v hre, ako náhle je kop realizovaný, to znamená ako náhle lopta opíše dráhu zodpovedajúcu dĺžke jej obvodu.

  5. Priamo z pokutového kopu možno dosiahnuť gól. Pri každom porušení tohto pravidla:

  a/ hráčom brániaceho mužstva, sa musí pokutový kop opakovať.

  b/ hráčom útočiaceho mužstva, mimo hráča zahrávajúceho pokutový kop, keď bolo dosiahnuté gólu, nesmie byť gól uznaný a pokutový kop sa musí opakovať. Kop z autu je metóda opätovného rozohrania hry. Roh sa kope ak lopta ktorá opustí ihrisko za bránkou a pred tým sa ako posledný dotkol lopty hráč alebo brankár brániaceho družstva.

  Z tejto rozohrávky od postranného mantinelu nie je možné priamo streliť gól.

  - autový kop zahraný brankárovi sa považuje za malú domov a brankár loptu nesmie chytiť rukami Hráč si postaví loptu 50 cm od mantinelu, musí rozohrať loptu do 4 sekúnd, inak stráca výhodu zahrávania tohto kopu. Brániaci hráči musia byť vzdialení 4 m od lopty. Pri nedodržaní tejto vzdialenosti rozhodca prvý raz upozorní hráča, hráčov. Pri opakovanom upozornení napomína hráča, hráčov ŽK. Ako náhle lopta opíše dráhu zodpovedajúcu dĺžke jej obvodu.

  5. Priamo z pokutového kopu možno dosiahnuť gól.

  Pri každom porušení tohto pravidla:
  a/ hráčom brániaceho mužstva, sa musí pokutový kop opakovať.

  b/ hráčom útočiaceho mužstva, mimo hráča zahrávajúceho pokutový kop, keď bolo dosiahnuté gólu, nesmie byť gól uznaný a pokutový kop sa musí opakovať. Kop z autu je metóda opätovného rozohrania hry. Roh sa kope ak lopta ktorá opustí ihrisko za bránkou a pred tým sa ako posledný dotkol lopty hráč alebo brankár brániaceho družstva. Z tejto rozohrávky od postranného mantinelu nie je možné priamo streliť gól.

  - autový kop zahraný brankárovi sa považuje za malú domov a brankár loptu nesmie chytiť rukami Hráč si postaví loptu 50 cm od mantinelu, musí rozohraù loptu do 4 sekúnd, inak stráca výhodu zahrávania tohto kopu. Brániaci hráči musia byť vzdialení 4 m od lopty. P¯i nedodržaní tejto vzdialenosti rozhodca prvý raz upozorní hráča, hráčov. Pri opakovanom upozornení napomína hráča, hráčov ŽK.

   

  • Každé mužstvo má možnosť v jednej sezóne požiadať o odloženie zápasu 1x.
  • Mužstvo, ktoré žiada o odloženie zápasu v termíne kratšom ako 7 dní musí požiadať súpera o súhlas.

   

  • predĺženie pozostáva z dvoch rovnako dlhých častí v trvaní 5 minút. Ak mužstvo nedosiahne viac gólov ako mužstvo súpera o víťazovi sa rozhodne kopmi zo značky pokutového kopu. Kopy zo značky pokutového kopu
  • Rozhodca zvoli bránu, na ktorú sa bude kopať
  • Rozhodca žrebuje mincou a kapitán ktorý vyhrá sa rozhodne či bude jeho družstvo kopať ako prvé alebo ako druhé
  • Pomocný rozhodca, časomerač vedú záznam o zahratých kopoch.
  • Na základe podmienok uvedených nižšie, každé družstvo kope 5 kopov.
  • Pri zahrávaní kopov sa družstva striedajú.
  • V prípade, že pred ukončením série piatich kopov jedno družstvo dosiahlo viac gólov ako druhé môže dosiahnuť v kopoch sa už nepokračuje.
  • Ak po zahratí všetkých piatich kopov je stav nerozhodný (družstva dosiahli rovnaký počet gólov alebo nedosiahli ani jeden gól), pokračuje sa v zahrávaní kopov rovnakým spôsobom, až pokiaľ z rovnakého počtu realizovaných kopov jedno družstvo nedosiahne väčší počet gólov ako druhé družstvo.
  • Všetci hráči, brankár a náhradníci sú oprávnení kopy vykonať.
  • Každý kop je zahrávaný iným hráčom a hráč nesmie zahrať kop po druhy krát skôr, ako sa nevystriedajú všetci hráči oprávnení kop kopať. Brankári si miesto v bránke s hráčmi nemenia. Ak je v zápise uvedený náhradný brankár, striedanie je povolené.
  • V čase vykonávania kopov môžu byť na hracej ploche len hráči, ktorí sú kopy oprávnení zahrávať a rozhodcovia.
  • Všetci oprávnení hráči, okrem hráča zahrávajúceho kop a dvoch brankárov, musia zostať na opačnej polovici hracej plochy.
  • Brankár družstva, ktorého hráč zahráva kop musí zostať na hracej ploche mimo pokutového územia, v ktorom sa kopy zahrávajú. Postaví sa na priesečník bránkovej čiary a čiary ohraničujúcej pokutové územie.
  • Pokiaľ nie je stanovene inač, pre vykonávanie kopov platia príslušné pravidla hry.
  • Ak jedno družstvo ukonči zápas s vyšším počtom oprávnených hráčov, muší počet hráčov zredukovať na taký počet, aký ma družstvo súpera, pričom bude informovať rozhodcu o menách a číslach hráčov, ktorí boli z vykonávania kopov vylúčení. Za splnenie tejto podmienky je zodpovedný kapitán družstva.
  • • Pred začatím vykonávania kopov sa musí rozhodca uistiť o tom, že za stredovou čiarou sa v každom družstve nachádza rovnaký počet hráčov, ktorí budú kopy zahrávať.

  článok f) DISCIPLINÁRNY PORIADOK

  Disciplinárne priestupky rieši komisia, ktorá operatívne zasadne. Rozhodnutie komisie bude zverejňované na webovej stránke www.fms.sk v sekcii Hráči v treste Komisia sa zvoláva na základe prejednania priestupkov, vylúčených hráčov a hráčov alebo osoby, ktoré porušili iným spôsobom dané pravidlá. Komisia predvoláva podľa potreby previnených hráčov, prípadne iné osoby, svedkov udalosti a rozhodne o výške trestu.

   

  Hráč, ktorý obdržal 3 žlté karty v sezóne má stop na jeden zápas.

  Tresty za červenú kartu

  • Za nešportové správanie 1 zápas
  • Za nešportové správanie po skončení zápasu 1 - 3 zápasy
  • Za úmyselnú ruku vo vyložene gólovej šanci 1 zápas
  • Za urážku rozhodcu 1 - 3 zápasy
  • Za hrubú hru 1–3 zápasy
  • Za napadnutie súpera v hre 2–5 zápasov
  • Za vzájomné napadnutie v hre 2-4 zápasy
  • Za inzultáciu súpera do konca súťaže
  • Za hrubú urážku a vyhrážanie sa rozhodcovi 1-10 zápasov
  • Za napadnutie (ohrozenie) rozhodcu do konca súťaže
  • Za inzultáciu rozhodcu úplný zákaz V prípade inzultácie rozhodcu je rozhodca povinný ukončiť zápas predčasne. Mužstvo, ktoré sa previnilo, prehráva zápas kontumačne 5 : 0.
  • V prípade vzájomnej bitky, ktorú rozhodca nevie zvládnuť, je povinný zápas predčasne ukončiť (v tom prípade prehrávajú obidve mužstvá kontumačne).
  • V prípade, že hráč alebo hráči sa správajú nešportovo, a tým vytvárajú podmienky pre neregulárne pokračovanie zápasu, rozhodca môže prerušiť zápas a ísť poradiť sa s delegátom FMS a organizátorom FMS. Až po dohode s kapitánmi obidvoch mužstiev, delegát môže rozhodnúť o pokračovaní alebo o ukončení zápasu. Výsledok zápasu bude stanovený v neprospech mužstva , ktoré spôsobilo prerušenie zápasu.
  • V prípade, že prerušenie zápasu bolo zavinené obidvoma mužstvami a zápas bol predčasne ukončený prehrávajú obidve mužstvá kontumačne.
  • V prípade, že divák (fanúšik príslušného mužstva) alebo hráč príslušného mužstva, ktorý nie je nominovaný na daný zápas vykrikuje na rozhodcu alebo uráža rozhodcu, a tým vytvára nevhodné podmienky pre rozhodovanie zápasu, rozhodca môže prerušiť zápas a vyzvať kapitána mužstva aby dohovoril svojmu fanklubu, prípadne hráčom, aby prestali zasahovať do práce rozhodcu. Zápas sa dohrá len v prípade, keď budú vytvorené podmienky na odohratie zápasu.
  • V prípade že, hráč splnil podmienky pre udelenie červenej karty (urážanie, vyhrážanie sa rozhodcovi, urážanie-vyhrážanie sa súperovi, napadnutie súpera, likvidačný faul) a rozhodca mu nedal červenú kartu z dôvodu, že to nevidel, nepočul alebo z iných dôvodov, delegát zápasu, ktorý to zaregistroval môže po skončení zápasu udeliť červenú kartu alebo žltú kartu hráčovi, ktorý sa previnil.
  • V prípade, že hráči, ktorí hrajú miniligu vyvolajú hocijaký incident v športovom areály budú riešení komisiou FMS.
  • Delegát je osoba, ktorá je prítomná v športovom areály a sleduje vybrané zápasy. Delegát  je člen z komisie FMS alebo predseda FMS. Komisiu FMS tvoria kapitáni všetkých tímov.

   

  článok a). PODMIENKY ÚČASTI VO FMS

  Družstvo, ktoré sa prihlási do FMS sa musí riadiť pravidlami, ktoré stanovil organizačný výbor FMS. Družstvo, ktoré dané pravidlá nerešpektuje bude zo súťaže vylúčené. Hráči a iné osoby zúčastnené na športových podujatiach sú povinné dodržiavať poriadok a slušné chovanie v celom areály.

  Je ZAKÁZANÉ fajčiť, piť alkoholické nápoje a vulgárne sa vyjadrovať. Pre fajčiarov je pripravené miesto. Ak je zrejmé, že hráč je pod vplyvom alkoholu, iných omamných a psychotropných látok, nesmie nastúpiť na zápas. Ak aj napriek tomu nastúpi, je hneď potrestaný trestom,vylúčenie do konca zápasu (DKZ) a je mu hneď odobratý registračný preukaz a odovzdaný OV alebo DK.

  Ak je zrejme, že osoby, ktoré vulgárne nadávajú alebo iným spôsobom dehonestujú rozhodcov, sú fanúšikovia jedného z hrajúceho klubu, môžu rozhodcovia prerušiť hru, určia stanovený čas a ak do vtedy takýto nespôsobilí fanúšikovia neopustia areál. Môžu rozhodcovia hru ukončiť kontumáciou, v prospech neprehrešeného mužstva. Hráči mužstva v tomto prípade musia byť rozhodcom nápomocní a zjednať nápravu. Ak tak hráči neurobia bude mužstvo riešené disciplinárne.

  Mužstvo, ktoré sa previní počas celého ročníka troma kontumáciami v nenastúpení na zápas bude potrestané vylúčením z FMS.

  Družstvo má povinnosti po odohratí zápasu si po sebe poupratovať. Porušenie tohto pravidla sa trestá odobratím (1 bodu) z priebežného bodovania družstva.

  Na konci sezóny je slávnostné vyhodnotenie. Miesto, dátum a spôsob konania slávnostného vyhodnotenia stanovuje OV.

  Všetky podrobnosti, pravidlá FMS, rozpis, výsledky zápasov, oznamy spojené s FMS, objednávanie ihriska na tréningy a podmienky objednávania si môžete prelistovať aj na webovej sránke FMS: www.fms.sk

  článok b). PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE

  Do FMS sa môžu prihlásiť družstvá, ktoré budú rešpektovať pravidlá, ktoré stanovil organizačný výbor FMS. Každé družstvo sa prihlasuje vyplnením prihlášky do FMS. Poplatok za jedného člena je 25 euro na rok. FMS na základe uvedených formalít vystaví doklad o zaplatení.

  článok c). REGISTRÁCIA HRÁČOV – SÚPISKA

  Náležitosti potrebné pre registráciu hráča:

  1. vyplnená prihláška do FMS (dá sa stiahnuť z internetu)

  2. súpiska klubu (dá sa stiahnuť z internetu)

  3. poplatok na hráča 25 euro na celý ročník, pred jarnou časťou 12,5 euro

  Súpiska hráčov musí byť čitateľne vyplnená. Družstvo vyplňuje na súpiske nasledovné kolónky:

  • súťažný ročník, názov družstva, menoslov hráčov (ich adresa, dátum narodenia, telefónne číslo) a vlastnoručný podpis hráča pre potvrdenie správnosti údajov na súpiske a súhlas s pravidlami hry. Hráč, ktorý sa nachádza v zahraničí, alebo pre závažný dôvod nemôže podpísať súpisku, podpíše ju dodatočne.
  • Za neúplnú súpisku sa považuje, ak chýba u jedného z hráčov fotka, alebo jeden z hore vymenovaných údajov. V takomto prípade OV súpisku vráti zástupcovi družstva na vykonanie nápravy.

  Za neskoré odovzdanie súpisky, teda po určenom termíne, má družstvo zastavenú činnosť až do odovzdania úplnej súpisky, ak inak nerozhodne OV.

  Pri zistení u hráčov na súpiske po registračnom termíne zlé alebo zavádzajúce údaje o hráčovi (alebo bude hrať s nepodpísanou registračkou) tento hráč(i) budú individuálne riešený po zvážení okolností DK. Ak takýto hráč(i) nastúpia v súťažných stretnutiach, vtedy sa odoberie rozhodcom registračný preukaz. OV má preto právo kedykoľvek a ktoréhokoľvek hráča FMS požiadať o legitimáciu (OP). Trest sa udelí hneď po zistení rozdielností v údajoch na súpiske.

  Ak hráč je uvedený na dvoch alebo viacero súpiskách iných družstiev je potrestaný hráč i všetky zainteresované družstvá pokutou, ktorú určí komisia.


  Družstvá po skončení súťažného ročníka odovzdajú všetky registračné preukazy hráčov OV.

  Ak nejaký preukaz chýba, alebo by bolo treba počas sezóny vystaviť nový, vtedy za nahradenie strateného registračného preukazu novým je stanovený poplatok 3 €. Až potom je možné započítať novú registráciu na nový súťažný ročník.

  článok d). TERMÍNOVÁ LISTINATermínovú listinu zostavuje členovia FMS. čísla pre rozpis zápasov si zástupcovia družstiev vylosujú. V prípade neodohraného kola (nepriaznivé počasie a iné) sa dodatočne určí náhradný termín.

  článok e) KONEČNÉ UMIESTNENIE

  Konečné umiestnenie – pravidlá

  1. lepšie umiestnenie v tabuľke (v prípade rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce body)

  2. vzájomné zápasy

  3. zo vzájomných zápasov rozdiel skóre

  4. zo vzájomných zápasov, viac strelených gólov

  5. zo vzájomných zápasov, menej obdržaných gólov

  6. celkove skóre v súťaži

  7. celkove v súťaži viac strelených gólov

  8. celkove v súťaži menej obdržaných gólov

  9. pri rovnosti predchádzajúcich bodov rozhoduje nové stretnutie

  článok f) ÚRADNÉ SPRÁVY – INFORMÁCIE

  Všetky potrebné informácie a udalosti týkajúce sa organizácie súťaží, oznamov pre družstvá ako úradný informačný systém slúži webová stránka www.FMS.sk a emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Delegát je osoba, ktorá je prítomná v športovom areály a sleduje vybrané zápasy. Delegát je člen z komisie FMS alebo predseda FMS. Komisiu FMS ligy tvoria kapitáni všetkých tímov.

   Legenda:

  PVK – priamy volný kop

  NVK – nepriamy volný kop

  OV – organizačný výbor

  ŽK – žltá karta

  ČK - červená karta

  DKZ – do konca zápasu

  Druhá úprava pravidiel vykonaná dňa 27.2.2014

 

More in this category: Prihlásenie do ligy »