Opisovanie, ale aj pochopenie samotnej podstaty židovskej viery a ich kultúry, je veľmi náročný proces. Mnohí veriaci
nemajú v tomto smere úplne jasno, a čo je zaujímavé, sú medzi nimi aj samotní členovia židovského národa. Majú rozdielne názory na ich spoločnú kultúru, pôvod aj náboženstvo. Poďme si ju trocha priblížiť.

hebrejština

Pôvod židov

Na začiatok je dôležité vyjasniť si samotné označenie človeka ako Žid.
Sú dve možnosti vysvetlenia:

-môžeme ním označiť človeka ako potomka židovského národa alebo
-sa ním stáva človek, keď sa stane nasledovníkom tejto kultúry či viery

Tu totiž nastáva rozdiel. Mnoho ľudí môže mať židovských predkov, no o nich samých sa nedá povedať, že by sa prezentovali ako ortodoxní židia, jednoducho len prebrali pôvod svojich predkov. Druhým prípadom sú židia z kultúrneho a náboženského hľadiska, ktorí napríklad na judaizmus konvertovali, a ak aj nemajú predkov tejto viery, po konvertovaní sú oficiálne nasledovníkmi tejto kultúry a viery. Nie je problém, aby sa napríklad aj Angličan stal židom.

Rozdiely v označení

Označovanie židov môže mať dve podoby, v prvom prípade, ak je na začiatku veľké písmeno, tak máme na mysli obyvateľa či potomka židovského národa, v druhom prípade, ak píšeme malým začiatočným písmenom, tak hovoríme o židoch z hľadiska náboženstva.

řid

Stať sa židom z náboženského hľadiska môže človek, ktorý si zvolí jednu z troch ciest:

  1. Svoj život zasvätí len židovskej kultúre a bude prísne dodržiavať ich zvyky, čo môže niekedy znamenať aj vzdať sa pôžitkov a výdobytkov modernej doby.
  2. Bude cestovať po svete, šíriť judaizmus, bude putovať po krajinách a zároveň tak šíriť posolstvo jeho kultúry a viery.
  3. V živote bude zodpovedný, bude sa venovať štúdiu a práci, hlavne psychickej, taktiež kariére a vzdelávaniu. Aby si ho spoločnosť vážila, tak by mal byť vzdelaný a sčítaný.

Mohlo by se vám také líbit: