8.Kumulované fauly

Kumulované fauly sú všetky priestupky, ktoré sú potrestané nepriamym voľným kopom a nebudú zarátavané medzi akumulované fauly. Medzi kumulované fauly sa zaraďujú nasledovné priestupky, ak:

  • porušenie pravidla malá domov
  • hráč hrá nebezpečným spôsobom (vysoká noha)
  • hráč bráni brankárovi v rozohrávke
  • neúmyselná ruka
  • nesprávne striedanie
  • Hrá spôsobom, ktorý je podľa rozhodcu nebezpečný, napríklad sa pokúša kopnúť do lopty, keď túto drží brankár
  • úmyselne bráni súperovi v hre, to je pobieha medzi súperom a loptou alebo nastavením tela prekáža súperovi, pričom sám hrať s loptou nechce
  • Vráža do brankára, s výnimkou, keď brankár opustí vlastné bránkové územie
  • Podľa názoru rozhodcu taktizuje spôsobom smerujúcim výhradne k zdržovaniu hry a tak ťahá čas, aby jeho mužstvo získalo nešportovú výhodu.
  • Hráč nesmie hrať s loptou, keď sa dotýka zeme zadnou časťou tela alebo rukou poprípade rukami.
Published in Pravidlá ligy #1