7.Akumulované fauly

Akumulované fauly sú všetky priestupky, ktoré sú potrestané priamym voľným kopom. Družstvo, ktoré sa dopustí šiestich akumulovaných faulov je potrestané trestným kopom z vyznačeného bodu deviatich metrov od bránky. Následne sa akumulované fauly anulujú.

  • Trestný kop z 9 m bodu sa musí kopať priamo na bránku nie je možné ho prihrávať a hráči musia stáť 5m od lopty pomyslenou čiarou prechádzajúcou cez miesto kopu, rovnobežne s bránkovou čiarou a mimo pokutového územia. V prípade faulu rozhodcovia môžu umožniť pokračovať v hre ponechaním výhody v tom prípade, že sa družstvo ešte nedopustilo piatich akumulovaných faulov. Ak rozhodca ponechá výhodu, musí ju signalizovať a akumulovaný faul zaznamená hneď po prerušení hry. Počas ponechania výhody sa môže stať, že sa mužstvo dopustí aj viacerých faulov v tom prípade sa pripočítajú všetky fauly, ktorých sa mužstvo dopustilo.
  • Akumulovaný faul a následný priamy voľný kop sa nariadi proti družstvu súpera vtedy, keď sa hráč dopustí ktoréhokoľvek z nasledujúcich priestupkov tak, že to bude rozhodca považovať za nedbanlivosť, alebo úmyselný priestupok alebo použitie neprimeranej sily, ak:
    • kopne súpera
    • nastaví súperovi nohu, alebo nohou spôsobí (alebo sa pokúsi spôsobiť) pád súpera, alebo sa zohne pred alebo za súperom (tzv. stolička pred alebo za súperom)
    • vráža do súpera nebezpečným spôsobom, dokonca aj ramenom
    • udrie alebo sa pokúsi udrieť protihráča
    • sotí do súpera
    • drží súpera
    • opľuje súpera
    • ide do sklzu v snahe zmocniť sa lopty keď s ňou hrá súper (netýka sa brankára v jeho bránkovom území). Sklz je dovolený len v prípade, že hráč chce zachytiť loptu, v okolí ktorej sa nenachádza žiadny hráč súperovho družstva
    • úmyselne zahrá loptu rukou, okrem brankára v jeho pokutovom území.
Published in Pravidlá ligy #1