5.Brankár

  • Striedanie brankárov počas zápasu je voľné a to v prerušení hry. Výmena musí prebehnúť čo najkratšom čase. Novému brankárovi sa nepovoľuje žiadne rozcvičenie. Brankára môže počas hry nahradiť hráč, v prípade ak sa brankár zranil a nie je prítomný náhradný brankár. Tento hráč musí byť farebne odlíšený. Nie je už potom povolené striedať tohto hráča, iba v prípade zranenia. Rozhodca zapíše túto výmenu do zápisu
  • Brankár môže chytať loptu do rúk v pokutovom území. Hráč, ktorý napáda a nedovolene akokoľvek atakuje brankára v pokutovom území je porušením pravidla a trestá sa PVK. (brankár v pokutovom území je nedotknuteľná osoba). Vrazenie do brankára v jeho vlastnom bránkovom území v čase, keď loptu vyráža alebo chytá, prípadne v čase, keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti, je porušením pravidla. Mimo vlastného pokutového územia sa brankár pokladá za hráča z poľa. Súper vtedy môže do neho vrážať dovoleným spôsobom. Brankár zahajuje hru položením lopty v pokutovom území a rozohraním nohou ak lopta prejde za bránkovú čiaru (mantinel a ochrannú sieť). Lopta odrazená od ochrannej siete do ihriska je v hre.
  • Brankár po chytení lopty zakladá útok vyhodením, kopom zo zeme do priestoru hracej plochy, nesmie ju dlhšie držať ako 5 sekúnd. Ak brankár toto pravidlo nedodrží, rozhodca odpíska NVK a súper zahráva tento kop z čiary pokutového územia.
  • Ak brankár vyhodí loptu rukou smerom na súperovu bránku a dosiahne gól bez toho, aby sa dotkol niektorí z hráčov na ihrisku, alebo brankár súpera, gól neplatí a rozhodca nariadi PVK proti previnenému mužstvu z miesta pokutového územia súperovho mužstva. Ak sa lopta dotkne niekoho z hráčov alebo súperovho brankára, rozhodca gól uzná. Brankár nesmie chytiť loptu do rúk od vlastného spoluhráča (malá domov).
Published in Pravidlá ligy #1