4.Lopta

  • Hrá sa s „lenivou loptou“ č. 4. Každé družstvo musí mať na zápas jednu loptu, ktorú pred zápasom odovzdá rozhodcovi stretnutia, ktorý tieto lopty skontroluje. Lopta musí byť dostatočne nahustená. Na zápase budú k dispozícii tri lopty. Jednu dodá organizátor a po jednej lopte obidve družstvá.
  • Lopty s ktorými sa nehrá budú pripravené na každej lavičke po jednej. V prípade opustenia lopty s ktorou sa hrá mimo ihriska podáva loptu rozhodcovi tá lavička od ktorého hráča družstva lopta opustila ihrisko a zabezpečí návrat lopty ktorá skončila mimo hraciu plochu. Ak sa tak nestane, rozhodca preruší hru až do jej návratu. Hráči loptu, ktorá skončila tesne za mantinelom z ihriska nedočahujú.
  • Lopta je v hre ak sa odrazí od ochrannej siete späť na hraciu plochu. Lopta je mimo hru ak opustí hraciu plochu. Bezdôvodné vykopnutie lopty do autu, mimo hraciu plochu (za ochrannú stenu za bránami) sa považuje za nešportové chovanie a trestá sa ŽK. Potrestaný hráč musí túto loptu priniesť.
Published in Pravidlá ligy #1