3.Výstroj hráča

  • Dovolené je hrať len v tarfách a halovkách.
  • Obuv skontroluje rozhodca pred začiatkom zápasu.
  • Všetci hráči družstva musia mať jednotné dresy. Výnimkou je brankár, ktorý môže mať odlišný dres. Dresy musia byť očíslované od 0 po 99. V jednom družstve nesmú hrať dvaja hráči s rovnakým číslom. Každý hráč musí hrať celú sezónu s prideleným čislom.
  • Hráči nesmú mať na sebe predmety ktoré by ohrozili bezpečnosť ostatných hráčov (náušnice, prstene, piercing) Chrániče holení nie sú povinné.
Published in Pravidlá ligy #1