2.Súpiska

  • Každé mužstvo vstupuje do súťaže so svojím charakteristickým názvom. Vzhľadom k požiadavkám sponzorov je možné názov zmeniť. Na súpiske môže byť maximálne 15 hráčov. Hráči napísaní na súpiske musia byť uvedení celým menom spolu s dátumom narodenia.
  • Každý zúčastnený hráč ligy nastupuje na zápasy na vlastnú zodpovednosť. Minimálna veková hranica hráča ktorý štartuje v FMS je 16 rokov. Všetci neplnoletí hráči musia odovzdať čestné prehlásenie podpísané so súhlasom zákonného zástupcu. Nastúpiť môžu aj hráči, ktorí dovŕšia vekovú hranicu 16 rokov v priebehu začatého ročníka FMS. Za dodržanie správneho vypísania dátumu narodenia hráčov a odovzdania čestného prehlásenia pre hráčov mladších ako 18 rokov je zodpovedný vedúci mužstva.
  • Každé mužstvo môže na súpiske hráčov vykonať jednu zmeny po jesennej časti. Prestúpiť z jedného mužstva do druhého sa môže uskutočniť po jesennej časti ligy. Do jedného mužstva môže počas ligového ročníka prestúpiť len jeden hráč. Termín určuje vedenie FMS. O prestup žiada samotný hráč, ktorý zaplatí správny poplatok.
  • Pred každým zápasom kapitáni sú povinní napísať súpisku hráčov, ktorí nastupujú na zápas a je možné ju doplniť v polčase zápasu.
  • Rozhodca môže kontrolovať legitimitu hráčov a pri zistení, že hráč ktorý nastupuje nie je na súpiske daný hráč nebude pripustený k hre, v prípade, že hráč ktorý nie je na súpiske nastúpi na zápas mužstvo bude potrestané kontumáciou zápasu a pokutou, ktorú určí komisia ligy.
  • Protest na mužstvo, ktoré poruší pravidlá súpisky môže podať kapitán poškodeného mužstva, rozhodca a každý člen komisie.
Published in Pravidlá ligy #1